ProEquo AB

ProEquo AB är ett företag inom området bioteknik med fokusering mot probiotiskt fodertillskott och s.k. Functional Feed. Företaget är beläget i Forskningsbyn Ideon i Lund.

ProEquo AB bedriver forskning och utveckling inom området Functional Feed och äger bl.a. patent på två bakteriestammar avsedda för fodertillskott för hästar och patent finns idag bl.a. i Sverige och USA. En av dessa patenterade bakterier ingår idag i produkten ProEquo.

ProEquo AB leds idag av Clas Lönner, Tekn. Dr. i mikrobiologi, Lennart Persson, Vd och tidigare vd i bl.a. bioteknikföretaget Medipharm AB samt Thomas Welander, Tekn. Dr. i mikrobiologi och grundare av bioteknikbolaget AnoxKaldnes AB, samt styrelseordförande i ProEquo AB. Clas var å sin sida med i uppbyggandet och utvecklandet av det börsnoterade företaget Probi AB, där han under många år som utvecklingschef bl.a. ansvarade för företagets satsning på probiotika för djursidan.

ProEquo AB har från Probi AB köpt ut deras djurprobiotika avseende övertagande av hela deras stambibliotek av probiotiska bakterier avsedda för djursidan samt patent på två bakteriestammar isolerade från hästtarm, varav en ingår i dagens produkt. Köpet inkluderar även namnet ProEquo.

Probi AB bildades 1991 utifrån ett forskningsprojekt vid Lunds Tekniska Högskola som startade 1986. Projektets syfte var att ta fram en helt ny typ av näringsprodukt (sondmat) för människa, som skulle baseras på havre och syras med en speciell mjölksyrabakterie som hade positiva hälsoeffekter i mag- och tarmkanalen. Samtidigt inleddes sökandet efter en lämplig samarbetspartner inom livsmedelsindustrin. Till slut hittades Skånemejerier som 1994 lanserade hälsodrycken ProViva, som blivit en fantastisk succé i Sverige. Idag ägs ProViva av det franska företaget Danone.

Strax efter det att ProViva lanserats satsade Probi vidare på ett foderprojekt som slutligen utmynnade i produkten ProEquo. Produkten är ett kompletteringsfoder för hästar, som funnits både som en torr (ProEquo Sticks) och flytande produkt (ProEquo bag-in-box). Samma forskare som ligger bakom ProViva var också ansvariga för detta utvecklingsarbete. Produkten ProEquo är baserat på mjölksyrabakterien Lactobacillus plantarum JI:1. Denna bakterie är isolerad från en frisk tarmslemhinna från häst och patenterad p.g.a. sina unika och positiva egenskaper i hästens tarm. I ProEquo Sticks finns det även betaglukaner från havre, som idag har godkänt hälsobudskap från EU gällande sin kolesterolsänkande effekt hos människor.

Effekten av ProEquo har studerats i flera olika studier i Sverige och England. I samarbete med veterinärer har utvalda kundgrupper provat produkten och positiva effekter har iakttagits på bl.a. tävlingshästar som är stressade och har magsår. Även i samband med avmagring, kolik, fång, mugg, diarréer och illaluktande träck har ProEquo använts med positivt resultat. ProEquo har även använts i samband med antibiotikabehandling och mot rotavirus. Dessutom finner de flesta hästar ProEquo Flytande som mycket välsmakande, vilket innebär att de äter bättre, vilket annars ibland kan vara ett problem. Idag används och rekommenderas ProEquo bl.a. av många veterinärer och veterinärkliniker.

 
 


 

ProEquo AB

Svensk forskning bakom fodertillskott för din hästs bästa

Företaget ProEquo AB, som ligger bakom produkten ProEquo, är beläget på Forskningsbyn Ideon i Lund. Vi satsar mycket på forskning och utveckling inom området Functional Feed, d.v.s. foder eller fodertillskott som berikas med en eller flera ingredienser som ger väldokumenterade positiva hälsoeffekter utöver produktens ursprungliga näringsvärde.

Säljare & Administratör

Kajsa Lönner
E-mail: kajsa@proequo.com
Telefon: 070-5910303Kontakt

Följ oss på Facebook